sobota, 22 października 2011

ostrzegawcze znaki drogowe A1, A2, A3, A4

Znaki ostrzegawcze mają w systemie znaków drogowych szczególnie ważne znaczenie. Uprzedzają uczestników ruchu drogowego o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo. Z tego też względu zobowiązują ich do zachowania szczególnej ostrożności.
Szczególna ostrożność polega na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania kierującego pojazdem do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

A-1 niebezpieczny zakręt w prawo


A-2 niebezpieczny zakręt w lewo
Znaki te (A1,A2) ostrzegają o niebezpiecznym zakręcie w kierunku umieszczonym na znaku.
A-3 niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo

A-4 niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo
Te znaki (A3, A4) ostrzegają o wielu niebezpiecznych zakrętach, pierwszy z nich jest w kierunku wskazanym na znaku, natomiast kolejny może być zarówno w lewo jak i prawo.

Znaki ostrzegawcze są umieszczane na drodze w takiej odległości, aby kierujący mógł wcześniej reagować w określonych sytuacjach. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego jest uzależniona od warunków występujących na drodze, w szczególności od obowiązującej na niej dopuszczalnej prędkości. Jeżeli dopuszczalna prędkość na drodze przekracza 60km, znak umieszczony jest w odległości 150-300m od miejsca niebezpiecznego, a na pozostałych drogach- w odległości 100m.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz