czwartek, 29 listopada 2012

droga dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi


Symbole znaków C-13 i C-16 mogą być umieszczone na jednej tarczy. Znak taki oznacza wówczas, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi. Jeżeli symbole te są oddzielone kreską pionową, oznacza to, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku. Natomiast, gdy są oddzielone kreską poziomą, ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni drog.

wtorek, 20 listopada 2012

Pojazd holowany

Pojazd holowany jest oznaczony trójkątem ostrzegawczym. Trójkąt ten umieszcza się z tyłu pojazdu w taki sposób, aby był widoczny dla kierujących innymi pojazdami. Pojazd holowany może wysyłać również żółte sygnały blaskowe, jednakże tylko wówczas, gdy nie jest oznaczony trójkątem odblaskowym. Urządzenia wysyłające sygnały świetlne są umieszczone na dachu pojazdu i w takiej liczbie, aby wysyłane sygnały były widoczne dla kierujących innymi pojazdami. Pojazd holowany nie może mieć włączonych świateł awaryjnych, co jeszcze niekiedy można spotkać w praktyce.

czwartek, 8 listopada 2012

Pojazd unieruchomiony na drodze z powodu uszkodzenia lub wypadku

Trójkąt ostrzegawczy
Na pojeździe, a niekiedy za nim, w odpowiedniej odległości, powinien być umieszczony trójkąt ostrzegawczy. Jest on przeznaczony do ostrzegania o postoju silnikowego lub przyczepy na drodze z powodu uszkodzenia lub wypadku. Uprzedza on wówczas innych kierujących o istniejącej przeszkodzie w ruchu. Na autostradzie i drodze ekspresowej powinien być umieszczony w odległości 100 m za pojazdem, a na pozostałych drogach – w zależności od tego czy droga znajduje się na obszarze zabudowanym, czy poza nim oraz innych uwarunkowań. Na drodze znajdującej się poza obszarem zabudowanym powinien być umieszczony w odległości 30 do 50 m za pojazdem, natomiast na drodze znajdującej się na obszarze zabudowanym – za pojazdem (kilka metrów) albo na pojeździe na wysokości nie większej niż 1 m. Postój pojazdu silnikowego lub przyczepy na drodze z powodu uszkodzenia lub wypadku musi być sygnalizowany w przewidzianych sytuacjach również przez włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony – przez włączenie świateł pozycyjnych.