środa, 30 listopada 2011

Kategorie prawa jazdy

w naszym kraju prawo jazdy Gdynia jest dokumentem, który dzieli się na wiele kategorii. Poza najbardziej popularną – B, która uprawnia do prowadzenia samochodów osobowych, o masie nie przekraczającej trzech i pół tony, wachlarz uprawnień jest naprawdę bardzo rozbudowany.
kategorie prawa jazdy
Od kilku lat furorę wśród młodych entuzjastów jazdy robi kategoria B1. Posiadacz takiej kategorii może kierować pojazdem, który nie przekracza masy własnej o wartości pięciuset pięćdziesięciu kilogramów. Obecnie prawie każda szkoła jazdy Gdynia ma w ofercie taki kurs. Kierowcy motocykli według polskiego prawa operują dwiema kategoriami: A oraz A1. Druga z tych kategorii odnosi się do motocykli o pojemności silnika, która nie przekracza stu dwudziestu pięciu centymetrów sześciennych. Oprócz już wymienionych, istnieje jeszcze kilkanaście kategorii, które dedykowane są dla użytkowników między innymi pojazdów ciężarowych, czy autobusów.

poniedziałek, 28 listopada 2011

ABC egzaminu na prawo jazdy: pas ruchu

Jednym z kluczowych elementów praktycznego egzaminu na prawo jazdy Gdynia są zadania, które wykonuje się na placu manewrowym. Dzisiaj skupmy się na jeździe pasem ruchu.
ABC egzaminu na prawo jazdy: pas ruchu

Naszym zadaniem jest płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu. W trakcie jazdy do tyłu wymagana jest obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka. Nie jest możliwe najechanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk, w przypadku kategorii B i B1 nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu. Najechanie oraz potrącenie pachołka lub tyczki kończy się wynikiem negatywnym egzaminu. Zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu tj. wyznaczonym polem zatrzymania pojazdu również kończy się wynikiem negatywnym. Każda szkoła jazdy Gdynia informuje o tym już na samym początku kursu. Jeżeli więc chcemy zostać kierowcami, musimy pamiętać, że nauka jazdy Gdynia jest efektywna wtedy, gdy z należytą powagą potraktujemy każdy z elementów kursu. Zadania egzaminacyjne są praktykowane na placu w trakcie kursu, więc możemy zdobyć potrzebny warsztat i umiejętności, które pozwolą nam dobrze spisać się na egzaminie państwowym. Instruktorzy dają swoim kursantom praktyczne wskazówki, które wpływają na większy komfort poruszania się po łuku, przy okazji redukując niemal do zera stres, który wiąże się z tym manewrem.

piątek, 25 listopada 2011

ostrzegawcze znaki drogowe A14, A12a, A12b, A12c

O prowadzonych robotach na drodze oraz o utrudnieniach w ruchu występujących w związku z tymi robotami lub z innymi przyczynami ostrzegają następujące znaki:
A-14 roboty na drodze
A-12a zwężenie jezdni – dwustronne
A-12b zwężenie jezdni – prawostronne
A-12c zwężenie jezdni – lewostronne

Umieszczona pod znakiem A-14 tabliczka T-19 informuje o malowaniu znaków poziomych.
T-19
Wymienionym znakom może towarzyszyć wiele innych znaków drogowych regulujących kompleksowo zachowanie kierujących w konkretnej sytuacji. Mogą to być znaki ograniczające prędkość pojazdów, określające kierunki ruchu, zawierające informacje o objazdach itp.

wtorek, 22 listopada 2011

Spiesz się- od lutego zmienia się procedura zdawania egzaminu na prawo jazdy!

Jeżeli planujesz zdawać egzamin na prawo jazdy Gdynia, musisz się naprawdę pospieszyć, ponieważ za kilka miesięcy proces ten będzie prowadzony na zupełnie nowych zasadach. Zmiany będą dotyczyły całokształtu zdarzenia, którym jest nauka jazdy Gdynia.
korek drogowy
 Przez to, że zmieni się zakres treści teoretycznych i cała formuła egzaminu, prawdopodobnie trzeba będzie położyć większy nacisk na naukę przepisów. Praktyczny aspekt egzaminu też się zmieni, dlatego każda szkoła jazdy Gdynia będzie musiała nieco zmodyfikować zasady prowadzenia praktycznej części kursu. Z wszystkimi zmianami można się zapoznać na portalach, które dotyczą prawa jazdy, poza tym będą one rzetelnie wyeksponowane na stronach wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Chociaż zmiany mogą wydawać się radykalne, trzeba przyznać, że w konsekwencji mają służyć ogólnej poprawie poziomu kształcenia kierowców. Jeśli młodzi adepci jazdy rozważnie potraktują polecenia i wskazówki swoich instruktorów i wykładowców, bez problemu dadzą sobie radę, nawet w nowych warunkach.

poniedziałek, 21 listopada 2011

Znaki A-13, A-27, A-33, A-34

Do znaków ostrzegających o warunkach ruchowych występujących na drodze należą następujące znaki:
A-13 ruchomy most – ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.
A-13
 A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki - ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż rzeki, lub innego zbiornika wodnego.
A-27

A-33 zator drogowy – ostrzega o częstym występowaniu blokady w ruchu pojazdów.
A-33
 A-34 wypadek drogowy – ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie w ruchu pojazdów.
A-34

czwartek, 17 listopada 2011

ostrzegawcze znaki drogowe A-15, A-32, A-25, A-28, T-2

Do znaków ostrzegających o złym stanie nawierzchni jezdni należą następujące znaki:

A-15 śliska jezdnia – znak ten ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym zawilgoceniem; znak ten nie ostrzega więc o śliskości spowodowanej zjawiskami atmosferycznymi (np. opadami śniegu, gołoledzią, opadami deszczu) lub zanieczyszczeniem jezdni.
A-15
A-32 oszronienie jezdni – znak ten ostrzega o oszronieniu jezdni lub gołoledzi, które mogą występować na jezdni.
A-32
A-25 spadające odłamki skalne – znak ten ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.
A-25
A-28 sypki żwir – znak ten ostrzega, że odcinek drogi pokryty jest żwirem lub grysem, który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów i powodować uszkodzenie innych pojazdów.


A-28
Pod wymienionymi znakami jest umieszczana niekiedy tabliczka T-2 informująca o długości odcinka drogi, na którym występuje określone niebezpieczeństwo.
T-2

poniedziałek, 14 listopada 2011

Jak nauczyć się do teoretycznego egzaminu na prawo jazdy?

W procesie przygotowania się do ubiegania o prawo jazdy Gdynia, bardzo duży nacisk kładzie się na teoretyczną stronę kursu. Wynika to z faktu, że teoria ma za zadanie nauczyć przyszłych kierowców bezkolizyjnego poruszania się po ulicach.
Kodeks drogowy z komentarzem

Pojęcia nauka jazdy Gdynia nie definiuje tylko aspektów praktycznych. Żeby dobrze przygotować się do teorii, można skorzystać z różnych pomocy naukowych. Udostępniamy swoim kursantom książkowe wersje testów, które są dodatkowo wzbogacone o płyty CD z programem do nauki. Poza tym warto także czytać aktualne wydania kodeksu drogowego. Plusem programów komputerowych jest to, że zawsze możemy na bieżąco zweryfikować, w którym pytaniu popełniliśmy błąd. Konsekwencja i koncentracja są kluczem do efektywnego przyswajania teoretycznej wiedzy, która pomoże nam w bezstresowym poruszaniu się po polskich ulicach. Wykłady, które organizują szkoły kształcące kierowców, także są bardzo cenne, bowiem prowadzą je wykwalifikowani i bardzo kompetentni specjaliści.

ABC egzaminu na prawo jazdy: Wzniesienie

Kolejnym praktycznym zadaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy Gdynia kategorii B, jest ruszanie na wzniesieniu (z hamulca ręcznego). Osoba egzaminowana w trakcie tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go. Jako jedna z nielicznych szkół posiadamy na placu manewrowym wzniesienie do ćwiczenia ruszania z hamulca awaryjnego.
Ruszanie z "ręcznego" na placu manewrowym
 
Nauka jazdy Gdynia kładzie bardzo duży nacisk na praktyczne umiejętności, w tym również właśnie manewry na placu. Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2m, a silnik nie powinien zgasnąć. Nasza szkoła jazdy Gdynia uczy tego manewru wszystkich swoich kursantów. Można rzec, że jest to jedna z elementarnych umiejętności, które musi opanować każdy przyszły kierowca samochodu. Warto wsłuchać się w porady i wskazówki instruktorów, którzy dzięki swemu doświadczeniu mogą w bardzo prosty sposób objaśnić cały ten mechanizm. To sprawi, że szybko i sprawnie pokonamy kolejny etap na drodze do zdania egzaminu.

piątek, 11 listopada 2011

znaki uzupełniające G-1a, G-1b, G-1c, G-2,

Uzupełnieniem znaków ostrzegawczych są m.in. następujące znaki: w postaci słupków wskaźnikowych umieszczonych przed przejazdem kolejowym z prawej i lewej strony jezdni, które informują kierującego o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego:

G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni.
G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni.
G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni.
Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakami (znaki opisane we wcześniejszym wpisie) A-9 lub A-10, słupek z dwiema kreskami na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu kolejowego, a słupek z jedną kreską- na 1/3 tej odległości.

Jeżeli względy lokalne uniemożliwiają umieszczenie na odpowiednim odcinku drogi wszystkich słupków, przed przejazdem kolejowym są umieszczane po dwa słupki, a w sytuacji szczególnej – nawet po jednym słupku. W razie możliwości umieszczenia tylko dwóch słupków, pod znakiem ostrzegawczym umieszczany jest słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na ½ odległości znaku od przejazdu. Natomiast w razie możliwości umieszczenia tylko jednego słupka, pod znakiem ostrzegawczym umieszczany jest słupek z jedną kreską. Analogicznie słupki wskaźnikowe, lecz o przeciwnym układzie kresek, są umieszczane na tych samych zasadach po lewej stronie jezdni.

Znaki ostrzegawcze A-9 i A-10 mogą być uzupełnione również znakiem G-2 sieć pod napięciem. Oznacza on, że nad przejazdem kolejowym zawieszona jest sieć trakcyjna pod napięciem.
G-2

Przejazd kolejowy bez zapór lub półzapór, w zależności od liczby torów na przejeździe, wyposażony jest dodatkowo w następujące znaki, które są umieszczone bezpośrednio przed przejazdem jednotorowym lub wielotorowym:

G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym

G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
Znaki te wyznaczają miejsce zatrzymania (np. pojazdu, kolumny pieszych, pieszego), jeżeli po torach jedzie pociąg lub inny pojazd szynowy. Ponadto, informują one, że na przejeździe jest jeden lub więcej torów.

Dość często o niebezpieczeństwie występującym na drodze lub o niemożności wjazdu na daną drogę kierujący jest uprzedzany odpowiednio wcześniej. Jeżeli za skrzyżowaniem jest taka droga, to przed skrzyżowaniem jest umieszczony znak F-6, który uprzedza wskazanym na nim odpowiednim znakiem o niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze. Należy więc oczekiwać, że znak F-6 będzie występował w praktyce w różnych odmianach. Jeżeli na takiej drodze obowiązuje zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 5t, to przed skrzyżowaniem umieszczony jest znak F-6 (odmiana).
F-6

F-6 (odmiana)

czwartek, 10 listopada 2011

znaki ostrzegawcze A-21, A-11, A11a, A-31

Na drogach, w aglomeracjach miejskich występują różnego rodzaju przejazdy przez tory tramwajowe. O przejeździe przez tory tramwajowe ostrzega znak A-21. Umieszczony jest A-21 bezpośrednio przed skrzyżowaniem torów z drogą. Czasami uzupełnia go tabliczka T-7, wskazująca układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym.
A-21

A-11
Do znaków ostrzegających o złym stanie drogi i związanym z tym zagrożeniem należą następujące znaki: A-11 nierówna droga, który ostrzega o poprzecznej nierówności drogi.
A-11a

A-11a próg zwalniający, który ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.  
A-31

A-31 niebezpieczne pobocze, który ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym), znak ten z  odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.

wtorek, 8 listopada 2011

Egzamin na prawo jazdy- niezbędne opłaty i dokumenty

Zapisanie się na pierwszy egzamin państwowy na prawo jazdy Gdynia wiąże się z przedstawieniem dokumentów przez osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy. Chodzi o wniosek na specjalnym druku (każdy kursant może nabyć taki wniosek w szkole jazdy Gdynia lub na miejscu w ośrodku egzaminowania), dowód uiszczenia opłaty – 134zl wynosi opłata na kategorię B, wyraźną kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm ( przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zaświadczenie o ukończeniu kursu - nasza szkoła jazdy Gdynia wyda nam takie zaświadczenie.
Jak zdobyć upragnione prawo jazdy?

Do wymienionych wyżej dokumentów będziemy musieli mieć ze sobą dowód tożsamości w celu potwierdzenia naszych danych osobowych, jeśli jeszcze go nie posiadamy to możemy wziąć paszport, do paszportu jest wymagane potwierdzenie zameldowania. Może to być książeczka RUM lub potwierdzenie urzędowe. W zależności od ośrodka egzaminowania osoby, które przystępują do egzaminu po raz pierwszy, mają możliwość zdawać obie części egzaminu jednego dnia. Z takim kompletem dokumentów zapiszemy się na egzamin. Po zakończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym oczekujemy na wydanie prawa jazdy. Odbiór dokumentu odbywa się w wydziale komunikacji, pod który podlegamy wg rejonizacji.

poniedziałek, 7 listopada 2011

ABC egzaminu na prawo jazdy: sprawdzenie pojazdu

Jednym z kluczowych aspektów praktycznej części egzaminu na prawo jazdy Gdynia jest sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:
 • poziom oleju w silniku,
 • poziom płynu chłodzącego,
 • poziom płynu hamulcowego,
 • poziom płynu w spryskiwaczach,
 • działanie sygnału dźwiękowego,
 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 • działanie świateł mijania,
 • świateł drogowych,
 • świateł hamowania “STOP”,
 • świateł cofania,
 • świateł kierunkowskazów,
 • świateł awaryjnych,
 • świateł przeciwmgłowych tylnych - jeżeli występuje.
Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej jak 5minut. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. W części pierwszej zadania należy jeszcze sprawdzić właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków, zapięcie pasów bezpieczeństwa, oraz upewnienie czy drzwi pojazdu są zamknięte. Już pierwsza nauka jazdy Gdynia w ośrodku szkolenia kierowców uczula na gigantyczną wagę tych działań. Każda profesjonalna szkoła jazdy Gdynia konsekwentnie uczy wymagań dot. egzaminu państwowego.

czwartek, 3 listopada 2011

Rodzajeodzaje parkowania jakie możesz spotkać podczas egzaminu

Wśród obowiązkowych elementów, które osoba egzaminowana musi zaliczyć na egzaminie na prawo jazdy Gdynia, bardzo ważną rolę odgrywa parkowanie. Musimy zaliczyć jedno z następujących manewrów parkowania:
 • Prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy) przy czym miejsce wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego. 
 • Kolejnym możliwym sposobem jest parkowanie skośne, które nie różni się ono od parkowania prostopadłego poza tym, że pojazd jest zaparkowany pod skosem, również odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego. 

Każda szkoła jazdy Gdynia na kursie przygotowuje swoich kursantów do tego rodzaju parkowań. Ciekawym sposobem parkowania wymagającym umiejętności jazdy do tyłu jest parkowanie równoległe, które odbywa się pomiędzy dwoma pojazdami, wjazd tyłem wyjazd przodem,możliwa jest jedna korekta toru jazdy.
Nauczmy się dobrze parkować

Miejsce parkowania wyznacza także egzaminator. Po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeśli parkowanie odbywa się równolegle do krawężnika to w trakcie wykonywania manewru nie można najechać na krawężnik.Nie ma się jednak czego obawiać, ponieważ każda nauka jazdy Gdynia zawiera w swoich działaniach praktyczne ćwiczenie tego elementu. Parkowanie nie jest takie straszne, chociaż w dobie ciągle rosnącej liczby aut, a co za tym idzie – zmniejszaniu się dostępnych do parkowania powierzchni, jesteśmy zmuszeni wykazać się dużą precyzją i sprytem w tym procesie. Dzięki ćwiczeniom z czasem dojdziemy do poziomu, który pozwoli nam wszędzie znaleźć miejsce bez żadnego stresu.

środa, 2 listopada 2011

Zmiany w egzaminie na prawo jazdy

Z początkiem lutego, roku 2012, znacznie zmieni swój kształt wygląd egzaminu na prawo jazdy Gdynia. Owe modyfikacje dotyczyć będą wszystkich aspektów państwowego egzaminu – teorii i praktyki.
schemat rękawa na placu manewrowym

Prawdopodobnie, w odniesieniu do teorii, bez której niemożliwa jest nauka jazdy Gdynia, zapowiadane jest znaczne zwiększenie puli pytań, przy jednoczesnym wyłączeniu jawności większości z nich. Te osoby, które rozpoczną kurs po lutym nie mają powodów do obaw. Po zmianach udostępnione zostaną nowe materiały, z których będzie można się dobrze przygotować do teorii, nawet nie znając treści pytań. Choć wizja zmian przeraża wiele osób, naprawdę nie ma się czego obawiać. Wszystko zmierza do tego, aby poprawić jakość szkolenia kierowców i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. O zmianach można poczytać na różnych internetowych stronach, na przykład oficjalnych witrynach internetowych, które ma prawie każda szkoła jazdy Gdynia. Naprawdę łatwo można znaleźć wszystkie informacje. Im szybciej je poznacie, tym szybciej możecie zacząć nastawiać się na sukcesywne rozliczenie egzaminu w jego nowej, nadchodzącej formie.