czwartek, 1 marca 2012

znaki zakazu wjazdu

W ramach znaków zakazu najliczniejszą grupę stanowią znaki zakazu wjazdu. Oznaczają one generalny zakaz ruchu lub wjazdu pojazdów albo tylko pojazdowo kreślonego rodzaju.

Do znaków wyrażających zakaz ruchu lub wjazdu wszelkich pojazdów należą następujące znaki:

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-2 zakaz wjazdu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz