poniedziałek, 30 kwietnia 2012

nowe zasady przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy

Jak wiadomo nowe zasady egzaminu na prawo jazdy wejdą w życie w styczniu 2013 roku. Wszystko wskazuje na to, że zmienią się nie tylko przepisy ale i ceny. Opłaty za egzamin na prawo jazdy mogą wzrosnąć o 12 złotych. System, który ma służyć do rejestrowania i egzaminowania kierowców nie będzie tani. Wg nieoficjalnych szacunków, jego wdrożenie i utrzymanie przez pierwsze 4 lata może kosztować około czterdziestu milionów złotych. Dodatkowe pieniądze mają być przeznaczone właśnie na ten cel.

wtorek, 17 kwietnia 2012

B-13a

B-13a zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznym. Znak ten oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznaczenie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
B-13a

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-31 z literą B, C, D lub E oznaczająca kategorię tunelu lub tabliczka z odpowiednim napisem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup towarów niebezpiecznych lub określonego sposobu przewozu tych towarów.
T-31

czwartek, 12 kwietnia 2012

B-13

B-13 zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi; znak ten oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas 1,3,4.1, 4.2, 4.3, 5.1, i 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których wymagane jest oznaczenie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
B-13

piątek, 6 kwietnia 2012

zakaz wjazdu wózków ręcznych

B-12 zakaz wjazdu wózków ręcznych - znak ten oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
B-12

poniedziałek, 2 kwietnia 2012