wtorek, 17 kwietnia 2012

B-13a

B-13a zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznym. Znak ten oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznaczenie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
B-13a

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-31 z literą B, C, D lub E oznaczająca kategorię tunelu lub tabliczka z odpowiednim napisem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup towarów niebezpiecznych lub określonego sposobu przewozu tych towarów.
T-31

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz