czwartek, 12 kwietnia 2012

B-13

B-13 zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi; znak ten oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas 1,3,4.1, 4.2, 4.3, 5.1, i 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których wymagane jest oznaczenie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
B-13

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz