czwartek, 27 października 2011

ostrzegawcze znaki drogowe T-6b, A-6d, A-6e, A-7,T-6c, T-6d

Dość często kierujący pojazdem spotyka się z sytuacją, że na skrzyżowaniu droga podporządkowana położona jest asymetrycznie względem drogi z pierwszeństwem przejazdu lub z jednej strony występuje więcej niż jedna droga podporządkowana.

Wówczas umieszczona jest tabliczka T-6b, która wskazuje przebieg dróg na skrzyżowaniu. Szersza linia wskazuje drogę z pierwszeństwem przejazdu. Tabliczka ta umieszczana jest na drodze z pierwszeństwem.

T-6b
O skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku, ostrzegają następujące znaki:


A-6d
A-6e

A-6d wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony.
A-6e wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony.
Znak A-7 ustąp pierwszeństwa ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Wskazuje on, że droga podporządkowana krzyżuje się lub łączy z drogą z pierwszeństwem przejazdu.

A-7
Jeżeli znak ten został umieszczony w obrębie skrzyżowania, wówczas dotyczy on tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Znak ten wyraźnie określa pierwszeństwo. Umieszczony przed skrzyżowaniem oznacza, że kierujący  pojazdem zbliżającym się do skrzyżowania jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się drogą z pierwszeństwem. Obowiązek ten dotyczy również kierującego pojazdem szynowym.

Jeżeli znak A-7 został umieszczony przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu, to ma takie samo znaczenie jak znak umieszczony przed skrzyżowaniem dróg. Oznacza on wówczas, że kierujący pojazdem zbliżającym się do torowiska pojazdów szynowych lub do miejsca przecinania się kierunków ruchu jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom szynowym poruszającym się po torach oraz pojazdom poruszających się po drodze poprzecznej, przed którą umieszczony jest ten znak.
T-6c
T-6d

Znak A-7 może być uzupełniony tabliczką T-6c lub T-6d, które wskazują rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. Na tabliczkach tych linia szersza wskazuje wówczas rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem. Tabliczki te są umieszczane na drodze podporządkowanej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz