piątek, 28 października 2011

ostrzegawcze znaki drogowe A-8, A-9, A-10, T-7

A-8
Znak A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Poza tym, znak ten nie ma innego znaczenia, a zwłaszcza nie zmienia zasad pierwszeństwa.
A-9
A-10
Przejazdy kolejowe i tramwajowe należą do miejsc, w których przecinają się kierunki ruchu pojazdów szynowych z kierunkami ruchu innych pojazdów, kierunkami ruchu innych kierujących lub pieszych. Są to miejsca wyjątkowo niebezpieczne i dlatego zostały oznaczone w szczególny sposób.
O przejazdach kolejowych ostrzegają następujące znaki:
A-9 przejazd kolejowy z zaporami, który ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory.

A-10 przejazd kolejowy bez zapór, który ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym w zapory.
Przed przejazdem szczególnie niebezpiecznym, ze względu na brak dostatecznej widoczności, kierujący może spotkać się z tabliczką uzupełniającą te znaki T-7. Wskazuje ona wówczas układ torów i drogi na przejeździe kolejowym.
T-7

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz