piątek, 11 listopada 2011

znaki uzupełniające G-1a, G-1b, G-1c, G-2,

Uzupełnieniem znaków ostrzegawczych są m.in. następujące znaki: w postaci słupków wskaźnikowych umieszczonych przed przejazdem kolejowym z prawej i lewej strony jezdni, które informują kierującego o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego:

G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni.
G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni.
G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni.
Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakami (znaki opisane we wcześniejszym wpisie) A-9 lub A-10, słupek z dwiema kreskami na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu kolejowego, a słupek z jedną kreską- na 1/3 tej odległości.

Jeżeli względy lokalne uniemożliwiają umieszczenie na odpowiednim odcinku drogi wszystkich słupków, przed przejazdem kolejowym są umieszczane po dwa słupki, a w sytuacji szczególnej – nawet po jednym słupku. W razie możliwości umieszczenia tylko dwóch słupków, pod znakiem ostrzegawczym umieszczany jest słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na ½ odległości znaku od przejazdu. Natomiast w razie możliwości umieszczenia tylko jednego słupka, pod znakiem ostrzegawczym umieszczany jest słupek z jedną kreską. Analogicznie słupki wskaźnikowe, lecz o przeciwnym układzie kresek, są umieszczane na tych samych zasadach po lewej stronie jezdni.

Znaki ostrzegawcze A-9 i A-10 mogą być uzupełnione również znakiem G-2 sieć pod napięciem. Oznacza on, że nad przejazdem kolejowym zawieszona jest sieć trakcyjna pod napięciem.
G-2

Przejazd kolejowy bez zapór lub półzapór, w zależności od liczby torów na przejeździe, wyposażony jest dodatkowo w następujące znaki, które są umieszczone bezpośrednio przed przejazdem jednotorowym lub wielotorowym:

G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym

G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
Znaki te wyznaczają miejsce zatrzymania (np. pojazdu, kolumny pieszych, pieszego), jeżeli po torach jedzie pociąg lub inny pojazd szynowy. Ponadto, informują one, że na przejeździe jest jeden lub więcej torów.

Dość często o niebezpieczeństwie występującym na drodze lub o niemożności wjazdu na daną drogę kierujący jest uprzedzany odpowiednio wcześniej. Jeżeli za skrzyżowaniem jest taka droga, to przed skrzyżowaniem jest umieszczony znak F-6, który uprzedza wskazanym na nim odpowiednim znakiem o niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze. Należy więc oczekiwać, że znak F-6 będzie występował w praktyce w różnych odmianach. Jeżeli na takiej drodze obowiązuje zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 5t, to przed skrzyżowaniem umieszczony jest znak F-6 (odmiana).
F-6

F-6 (odmiana)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz