poniedziałek, 28 maja 2012

b-17

b-17

B-17 zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad … m; znak ten oznacza zakaz ruchu pojazdów, lub zespołów pojazdów, których długość, w tym również z ładunkiem, jest większa od wartości podanej na znaku.

piątek, 18 maja 2012

B-15


B-15 zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad … m. znak ten oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość, w tym również z ładunkiem, jest większa od wartości podanej na znaku.
B-15

środa, 9 maja 2012

B-14

 
Znak ten oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2 i 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub towary niebezpieczne zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których wymagane jest oznaczenie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

B-14 zakaz wjazdu pojazdów, które mogą skazić wodę.