poniedziałek, 4 marca 2013

Dokumenty obowiązkowe dla kierujących pojazdami

Dokumenty obowiązkowe dla kierujących pojazdami Kierujący pojazdem powinien posiadać przy sobie i okazywać na żądanie policji wymagany dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego dokument:
  • Dokument dopuszczający pojazd do ruchu czyli dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.
 Dowód rejestracyjny jest do dokument określony i zdefiniowany w Ustawie Prawa o Ruchu Drogowym. Wydawany jest przez odpowiedni organ administracji państwowej właścicielowi pojazdu podczas jego rejestracji.
  • Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem – prawo jazdy. 
  • Dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu – OC lub stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz