sobota, 28 stycznia 2012

nowe kategorie nowego prawa jazdy

Zgodnie z nowymi przepisami dostępne będą nowe typy prawa jazdy.
  • kategoria A1 to kategoria dozwolona od 16 roku życia, uprawniająca do prowadzenia motocykli do 125 ccm, mocy maksymalnej 15 KM i stosunku mocy do masy nie większym niż 0,13 KM/kg oraz do prowadzenia motocykli trzykołowych o mocy do 20,4 KM
  • kategoria A2 to kategoria pośrednia pomiędzy kategoriami A i A1dozwolona od 18 roku życia. Kategoria będzie uprawniać do prowadzenia motocykli o mocy nieprzekraczającej 47,65 KM i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,272 KM/kg

środa, 25 stycznia 2012

szczególne sytuacje związane ze znakami zakazu

We wcześniejszym poście pisaliśmy iż zasadą jest, że znaki zakazu obowiązują od miejsca ich umieszczenia, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.


Pierwszy wyjątek dotyczy sytuacji, w której skrzyżowanie znajduje się na drodze dwujezdniowej, na której wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią. Wówczas dla jadącego prawą jezdnią nie jest to skrzyżowanie w rozumieniu przepisów określających zakres obowiązywania niektórych znaków. Sytuację przedstawia rysunek poniżej.

Drugi wyjątek dotyczy sytuacji, w której zakaz wyrażony odpowiednim znakiem został odwołany przed skrzyżowaniem znakiem oznaczającym koniec zakazu, a więc znakiem tego samego rodzaju, na którym symbol zakazu jest powtórzony w szarej barwie na białej tarczy lub znakiem B-42 koniec zakazów albo odwołany przez umieszczenie pod znakami zakazu zatrzymywania lub postoju tabliczki odwołującej zakaz wyrażony tymi znakami.
B-42

poniedziałek, 23 stycznia 2012

Znaki zakazu B-25, B-26, B-29,B-33, B-35, B-36, B-37, B-38

Znaki zakazu wyrażają normy bezwzględnie obowiązujące i nie dopuszczają możliwości innego zachowania niż to, które wynika ze znaczenia i zakresu obowiązywania znaku. Jest zasadą, że znaki zakazu obowiązują na drodze, na której zostały umieszczone.
Znaki zakazu

Jest również zasadą, że znaki te obowiązują od miejsca ich umieszczenia, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej. Niektóre z nich obowiązują tylko od miejsca ich umieszczenia do najbliższego skrzyżowania, o ile wcześniej nie zostały odwołane odpowiednim znakiem. Do nich należą następujące znaki B-25 zakaz wyprzedzania, B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, B-29 zakaz używania sygnałów dźwiękowych, B-33 ograniczenie prędkości, B-35 zakaz postoju, B-36 zakaz zatrzymywania się, B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste  B-38 zakaz postoju w dni parzyste.

czwartek, 19 stycznia 2012

znak ostrzegawczy A-33

Znaki ostrzegawcze mogą występować na drodze również w postaci znaków świetlnych. Wówczas symbole barwy białej wyświetlane są na czarnym tle. Przykład takiego znaku to A-33.
A-33
Znaki te mają takie samo znaczenie jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami. W analogiczny sposób mogą być przedstawiane tabliczki umieszczone pod znakami.

poniedziałek, 16 stycznia 2012

jak będzie wyglądał nowy egzamin?

Prawdopodobnie w styczniu 2013 mają wystartować pierwsze egzaminy teoretyczne na prawo jazdy na nowych zasadach. Co się zmieni? Baza danych z pytaniami urośnie do tysiąca pytań (choć docelowo ma ich być ponad 3 tysiące). Egzamin zostanie podzielony na dwie części: ogólną i specjalistyczną. Pierwsza będzie składac się z 20 a druga z 12 pytań. Za każde prawidłowe rozwiązanie można będzie uzyskać od 1 do 3 punktów (w zależności od trudności pytania). Czas na zaznaczenie odpowiedzi to (tak jak dotychczas) 25 minut. Aby zaliczyć egzamin trzeba będzie zdobyć co najmniej 68 na 74 punkty.

Zmienią się nie tylko zasady punktacji ale i ich forma. Projekt zakłada iż na części ogólnej egzaminu będą wyświetlane filmiki sytuacyjne lub zdjęcia i będą tylko dwie odpowiedzi (Tak lub Nie). Odpowiedzi na każde pyatnie należy udzielić w ciągu 10 sekund. W części specjalistycznej będą wyświetlane ilustracje lub zdjęcia, do wyboru będą 3 możliwe odpowiedzi a czas rozwiązania pojedynczego zadania zwiększy się do 30 sekund.

Najwięcej kontrowersji budzi czas na udzielenie odpowiedzi. Kursant będzie musiał odpowiadać na pytania bardziej instynktownie co oznacza większy stres.

W najbliższym czasie postaramy się zamieścić jeszcze kilka artykułów na temat nowego prawa jazdy. zapraszamy do lektury.

czwartek, 12 stycznia 2012

tablice informacyjne T17, T18

T-17, która wskazuje granicę państwa,
T-17
T-18, która wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce; tabliczka ta będzie występowała więc w praktyce w różnych odmianach.

T-18

piątek, 6 stycznia 2012

nowy egzamin na prawo jazdy dopiero od 2013?

Minister transportu chce, aby nowy egzamin  na prawo jazdy zaczął obowiązywać dopiero od stycznia 2013 r., a nie od połowy lutego tego roku.
nowy egzamin na prawko dopiero w 2013?
 Jak poinformował, na konferencji prasowej, minister transportu Sławomir Nowak, odpowiednie propozycje zmian ustawowych trafiły już do Sejmu.
"Mam nadzieję, że do końca miesiąca nowelizacja trafi do prezydenta" - powiedział.
Minister na "przekonanie graniczące z pewnością", iż Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego nie są przygotowane do prowadzenia egzaminów na prawa jazdy na nowych zasadach. "Lepiej dla komfortu zdających na prawo jazdy i działania systemu, by te zmiany weszły w życie później" - znaczył minister.
Wcześniej "Gazeta Wyborcza" informowała, że ministerstwo rozważa przesuniecie tego terminu na czerwiec 2012.

czwartek, 5 stycznia 2012

tablice informacyjne T15, T16

T-15, która wskazuje miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu,
T-16, która wskazuje miejsce wyjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce; tabliczka ta może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wyjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych.
T-15

T-16