czwartek, 28 czerwca 2012

znaki nakazu

Znaki nakazu stanowią mniej liczną grupę niż dotychczas omówione znaki. Kategoria ta liczy tylko 21 znaków. Analogicznie do znaków zakazu, mają one charakter dyrektywny. Oznacza to, że kierujący pojazdem lub inny uczestnik ruchu jest obowiązany postępować zgodnie ze wskazaniami znaków.

Znaki te są umieszczone na drodze zgodnie z ogólnymi zasadami, jednakże mogą być umieszczone też na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni, w zależności od dyspozycji, jaką wskazują.W kolejnych postach postaramy się omówić wszystkie z nich.

czwartek, 21 czerwca 2012

znak zakazu b-19


B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż … t; znak ten oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku.

poniedziałek, 18 czerwca 2012

b-18


B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t; znak ten oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów, masa podana na znaku odnosi się do łącznej masy tych pojazdów.

środa, 6 czerwca 2012

znak b-16


B-16

B-16 zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad … m; znak ten oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość, w tym również z ładunkiem, jest większa od wartości podanej na znaku.