czwartek, 28 czerwca 2012

znaki nakazu

Znaki nakazu stanowią mniej liczną grupę niż dotychczas omówione znaki. Kategoria ta liczy tylko 21 znaków. Analogicznie do znaków zakazu, mają one charakter dyrektywny. Oznacza to, że kierujący pojazdem lub inny uczestnik ruchu jest obowiązany postępować zgodnie ze wskazaniami znaków.

Znaki te są umieszczone na drodze zgodnie z ogólnymi zasadami, jednakże mogą być umieszczone też na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni, w zależności od dyspozycji, jaką wskazują.W kolejnych postach postaramy się omówić wszystkie z nich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz