poniedziałek, 18 czerwca 2012

b-18


B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t; znak ten oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów, masa podana na znaku odnosi się do łącznej masy tych pojazdów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz