piątek, 24 sierpnia 2012

droga dla pieszych C-16 i C-16a

Znak C-16 droga dla pieszych oznacza drogę lub jej część przeznaczoną tylko dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać. Koniec takiej drogi oznacza znak C-16a koniec drogi dla pieszych.

czwartek, 9 sierpnia 2012

droga dla rowerów

Dwa kolejne znaki wskazują drogę dla określonych uczestników ruchu. Znak C-13 droga dla rowerów oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani korzystać z tej drogi. Koniec takiej drogi oznacza znak C-13a koniec drogi dla rowerów.