czwartek, 26 lipca 2012

c-12

Znak C-12 ruch okrężny oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu (ronda) w kierunku wskazanym na tym znaku. Jeżeli znak ten występuje sam, oznacza to, że pierwszeństwo przy wjeździe na rondo ma kierujący pojazdem zbliżającym się z prawej strony przed kierującym pojazdem będącym w ruchu na rondzie. W warunkach polskich znak ten występuje prawie zawsze razem ze znakiem A-7 ustąp pierwszeństwa. Wówczas pierwszeństwo ma kierujący pojazdem znajdujący się na skrzyżowaniu (rondzie) przed kierującym wjeżdżającym(wchodzącym) na to skrzyżowanie. Dotyczy to także kierującego pojazdem szynowym.

niedziela, 22 lipca 2012

c-9, c-10,c-11Kolejne znaki nakazują kierującemu jazdę tylko z określonej strony znaku albo umożliwiają jazdę z obu stron znaku. Należą do nich znaki:
  • C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku
  • C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku
  • C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku

poniedziałek, 2 lipca 2012

znaki ze strzałkami

Do znaków zobowiązujących kierującego do jazdy w kierunku wskazanym strzałkami należą następujące znaki:
  • C-1 nakaz jazdy w prawo przed znakiem
  • C-2 nakaz jazdy w prawo za znakiem
  • C-3 nakaz jazdy w lewo przed znakiem
  • C-4 nakaz jazdy w lewo za znakiem
  • C-5 nakaz jazdy prosto
W przypadku znaków ze strzałkami prostymi, kierujący powinien skręcić zawsze przed znakiem, a w przypadku znaków ze strzałkami wygiętymi – zawsze za znakiem.