czwartek, 26 lipca 2012

c-12

Znak C-12 ruch okrężny oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu (ronda) w kierunku wskazanym na tym znaku. Jeżeli znak ten występuje sam, oznacza to, że pierwszeństwo przy wjeździe na rondo ma kierujący pojazdem zbliżającym się z prawej strony przed kierującym pojazdem będącym w ruchu na rondzie. W warunkach polskich znak ten występuje prawie zawsze razem ze znakiem A-7 ustąp pierwszeństwa. Wówczas pierwszeństwo ma kierujący pojazdem znajdujący się na skrzyżowaniu (rondzie) przed kierującym wjeżdżającym(wchodzącym) na to skrzyżowanie. Dotyczy to także kierującego pojazdem szynowym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz