wtorek, 20 marca 2012

znaki zakazu B7, B8

B-7 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą; znak ten oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą lub przyczepami, lecz nie dotyczy pojazdu silnikowego z przyczepą jednoosiową lub naczepą; jeżeli na znaku lub tabliczce pod znakiem określono masę, oznacza ona dopuszczalną masę całkowitą przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep – sumę ich mas. 
B7

B-8 zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych; znak ten oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
B8

czwartek, 15 marca 2012

znaki zakazu B5, B6

B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych; znak ten oznacza zakaz ruchu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych; jeżeli na znaku lub tabliczce pod znakiem określono masę pojazdu, oznacza to, że zakaz dotyczy pojazdu lub zespołu pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza podaną na znaku albo na tabliczce.
B5

B-6 zakaz wjazdu ciągników rolniczych; znak ten oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.
B6

piątek, 9 marca 2012

zakaz ruchu pojazdów

Zakazy ruchu pojazdów o przedstawionym na znaku symbolu wyrażają następujące znaki:

  • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych , z wyjątkiem motocykli jednośladowych; znak ten oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych i nie dotyczy motocykli jednośladowych.
  • B-3a zakaz wjazdu autobusów; znak ten oznacza zakaz ruchu autobusów.
  • B-4 zakaz wjazdu motocykli; znak ten oznacza zakaz ruchu motocykli.

wtorek, 6 marca 2012

kolejne znaki zakazu

Zakaz wyrażony pierwszym znakiem (B-1) oznacza, że droga jest zamknięta dla ruchu z obu kierunków. Znak ten może być umieszczony również na jezdni.
B-1

Drugi ze znaków (B-2) wyraża zakaz wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia.
B-2

Wówczas na drodze lub jezdni jednokierunkowej umieszczony jest z drugiej strony znak informacyjny D-3 droga jednokierunkowa. Czasami znak ten oznacza zakaz wjazdu na drogę dwukierunkową. Od zakazu wyrażonego pierwszym znakiem w praktyce stosowane są różnego rodzaju wyjątki, głównie na rzecz pojazdów komunikacji publicznej, pojazdów osób niepełnosprawnych lub niektórych mieszkańców. O tym informuje odpowiednia tabliczka umieszczona pod znakiem. Pod znakiem B-1  i B-2   może być umieszczona tabliczka T-22.
T-22

W przypadku pierwszego znaku oznacza to, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych, natomiast drugiego – że znak ten nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.

czwartek, 1 marca 2012

znaki zakazu wjazdu

W ramach znaków zakazu najliczniejszą grupę stanowią znaki zakazu wjazdu. Oznaczają one generalny zakaz ruchu lub wjazdu pojazdów albo tylko pojazdowo kreślonego rodzaju.

Do znaków wyrażających zakaz ruchu lub wjazdu wszelkich pojazdów należą następujące znaki:

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-2 zakaz wjazdu