środa, 25 stycznia 2012

szczególne sytuacje związane ze znakami zakazu

We wcześniejszym poście pisaliśmy iż zasadą jest, że znaki zakazu obowiązują od miejsca ich umieszczenia, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.


Pierwszy wyjątek dotyczy sytuacji, w której skrzyżowanie znajduje się na drodze dwujezdniowej, na której wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią. Wówczas dla jadącego prawą jezdnią nie jest to skrzyżowanie w rozumieniu przepisów określających zakres obowiązywania niektórych znaków. Sytuację przedstawia rysunek poniżej.

Drugi wyjątek dotyczy sytuacji, w której zakaz wyrażony odpowiednim znakiem został odwołany przed skrzyżowaniem znakiem oznaczającym koniec zakazu, a więc znakiem tego samego rodzaju, na którym symbol zakazu jest powtórzony w szarej barwie na białej tarczy lub znakiem B-42 koniec zakazów albo odwołany przez umieszczenie pod znakami zakazu zatrzymywania lub postoju tabliczki odwołującej zakaz wyrażony tymi znakami.
B-42

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz