poniedziałek, 23 stycznia 2012

Znaki zakazu B-25, B-26, B-29,B-33, B-35, B-36, B-37, B-38

Znaki zakazu wyrażają normy bezwzględnie obowiązujące i nie dopuszczają możliwości innego zachowania niż to, które wynika ze znaczenia i zakresu obowiązywania znaku. Jest zasadą, że znaki zakazu obowiązują na drodze, na której zostały umieszczone.
Znaki zakazu

Jest również zasadą, że znaki te obowiązują od miejsca ich umieszczenia, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej. Niektóre z nich obowiązują tylko od miejsca ich umieszczenia do najbliższego skrzyżowania, o ile wcześniej nie zostały odwołane odpowiednim znakiem. Do nich należą następujące znaki B-25 zakaz wyprzedzania, B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, B-29 zakaz używania sygnałów dźwiękowych, B-33 ograniczenie prędkości, B-35 zakaz postoju, B-36 zakaz zatrzymywania się, B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste  B-38 zakaz postoju w dni parzyste.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz