poniedziałek, 24 grudnia 2012

Ustawa o kierujących pojazdami – kategorie uprawnień AM,A1,A2,A,B1,B

Ustawa o kierujących pojazdami – kategorie uprawnień AM,A1,A2,A,B1,B

( Art. 6) Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
 1. Kategorii AM: - motorowerem - czterokołowcem lekkim 
 2. Kategorii A1: - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nie przekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg. motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15 kW - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; 
 3. Kategorii A2: - motocyklem nie przekraczającym mocy 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, - motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, 
 4. Kategorii A: - motocyklem - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, 
 5. Kategorii B1: - czterokołowcem - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, 
 6. Kategorii B: - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa wyżej, oraz przyczepy lekkiej, - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego oraz przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

poniedziałek, 17 grudnia 2012

Wymagany minimalny wiek do kierowania poszczególnymi pojazdami

Ustawa o kierujących pojazdami wejdzie w życie – jakie czekają nas zmiany: Wymagany minimalny wiek do kierowania poszczególnymi pojazdami art.8 Ustawy o kierujących pojazdami i wynosi on:
 • 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM (uprawnia do jazdy motorowerami, w tym jednośladowcami o pojemności do 50 cm sześciennych)
 • 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T 
 • 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B + E, C1, C1 + E 
 • 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
 • 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy Katy kategorii A, 
 • 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C + E, D1, D1 + E (w przypadkach określonych w ustawie ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9)
 • 24 lata – dla pojazdów określonych w kategorii: a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2 b) D i D + E ( w przypadkach określonych w ustawie ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3)
 • 21 lat – dla tramwaju, 9. 15 lat – dla pojazdu zaprzęgowego,
 • 10 lat – dla roweru, 
 • 17 lat – dla rower wieloosobowego lub przewożącego inną osobę, 
 • 13 lat – dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego, 
 • 21 lat – dla kolejki turystycznej.

piątek, 7 grudnia 2012

Znaki kierunku i miejscowości

Znaki kierunku i miejscowości należą do kategorii znaków podających kierującemu pojazdem informacje ułatwiające osiągnięcie celu podróży. Wskazują mu kierunek jazdy i prowadzą go po drodze. Do nich należą tablice węzłów drogowych, tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy, znaki szlaków drogowych oraz tablice miejscowości.

 Tablice przeddrogowskazowe są znakami przedstawiającymi schematyczne kierunki w których rozchodzą się drogi na najbliższym skrzyżowaniu oraz miejscowości i numery dróg krajowych za tym skrzyżowaniem. Jeżeli na tablicy przebieg dróg oznaczony jest liniami o różnej szerokości, linia szersza oznacza drogę z pierwszeństwem. Na tablicy tej mogą być umieszone także wzory innych znaków drogowych. Wówczas są one tylko informacją o występowaniu tych znaków na drogach, które tablica wskazuje. Na drogach występują następujące tablice przeddrogowskazowe:

E-1 – uprzedza o skrzyżowaniu:


E- 1a – tablica przeddrogowskazowa na autostradzie – uprzedza o wyjeździe z autostrady:

E – 1b - tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę, która uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.