poniedziałek, 24 grudnia 2012

Ustawa o kierujących pojazdami – kategorie uprawnień AM,A1,A2,A,B1,B

Ustawa o kierujących pojazdami – kategorie uprawnień AM,A1,A2,A,B1,B

( Art. 6) Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
  1. Kategorii AM: - motorowerem - czterokołowcem lekkim 
  2. Kategorii A1: - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nie przekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg. motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15 kW - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; 
  3. Kategorii A2: - motocyklem nie przekraczającym mocy 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, - motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, 
  4. Kategorii A: - motocyklem - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, 
  5. Kategorii B1: - czterokołowcem - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, 
  6. Kategorii B: - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa wyżej, oraz przyczepy lekkiej, - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego oraz przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz