piątek, 7 grudnia 2012

Znaki kierunku i miejscowości

Znaki kierunku i miejscowości należą do kategorii znaków podających kierującemu pojazdem informacje ułatwiające osiągnięcie celu podróży. Wskazują mu kierunek jazdy i prowadzą go po drodze. Do nich należą tablice węzłów drogowych, tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy, znaki szlaków drogowych oraz tablice miejscowości.

 Tablice przeddrogowskazowe są znakami przedstawiającymi schematyczne kierunki w których rozchodzą się drogi na najbliższym skrzyżowaniu oraz miejscowości i numery dróg krajowych za tym skrzyżowaniem. Jeżeli na tablicy przebieg dróg oznaczony jest liniami o różnej szerokości, linia szersza oznacza drogę z pierwszeństwem. Na tablicy tej mogą być umieszone także wzory innych znaków drogowych. Wówczas są one tylko informacją o występowaniu tych znaków na drogach, które tablica wskazuje. Na drogach występują następujące tablice przeddrogowskazowe:

E-1 – uprzedza o skrzyżowaniu:


E- 1a – tablica przeddrogowskazowa na autostradzie – uprzedza o wyjeździe z autostrady:

E – 1b - tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę, która uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz