piątek, 26 października 2012

Pojazd wykonujący roboty lub inne czynności na drodze

Pojazdy uprzywilejowane
Dla pojazdów wykonujących określone roboty lub inne czynności na drodze przepisy nie przewidują specjalnego oznaczenia. Jedynie pojazdy pomocy drogowej muszą się odpowiednio wyróżniać. Powinny mieć kabinę kierowcy lub nadwozie barwy żółtej albo mieć pas wyróżniający tej barwy. Pasami na przemian białymi i czerwonymi powinny być oznaczone też części urządzeń zamontowanych na pojeździe, które wystają poza obrys pojazdu. Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne, powinien wysyłać żółte sygnały blaskowe. Sygnały takie powinien również wysyłać pojazd. Który ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jednakże pojazd ten nie korzysta z żadnego uprzywilejowania w ruchu drogowym. Do pojazdów tego rodzaju zaliczamy pojazd pomocy drogowej i ciągnik balastowy ciągnący przyczepę o szerokości przekraczającej 2,55 m.

podstawa zdania egzaminu na prawo jazdy to umieć panować nad stresem

Większość kursantów zna elementy trasy egzaminacyjnej i wie jak się po nich prawidłowo poruszać, gdyż przerabiali to z instruktorem podczas kursu na prawo jazdy. Mimo to stres robi swoje i osoba zdająca i tak zachowuje się nieprzepisowo.

Kolejny problem dla kursantów pojawia się podczas zmian organizacji ruchu na drodze. Kursanci sami są sobie winni ucząc się w czasie jazd z instruktorem na pamięć tras, a nie zwracając uwagi na znaki drogowe. Przez to jeśli na trasie egzaminacyjnej pojawia się nowy znak, co jest częste choćby podczas remontów na Estakadzie Kwiatkowskiego, kursanci po prostu nie zwracają na nie uwagi.

piątek, 19 października 2012

Pojazdy uprzywilejowane – oznaczenia pojazdów uprzywilejowanych

Pojazdy uprzywilejowane wyróżniają się przede wszystkim samą barwą, barwą niektórych elementów, pasami wyróżniającymi lub napisami oraz stosowanymi sygnałami ostrzegawczymi. Pojazd straży pożarnej ma barwę czerwieni sygnałowej, zaś błotniki i zderzaki białe. Może mieć też barwę khaki. Samochód osobowy operacyjny straży pożarnej jest oznaczony pasem wyróżniającym barwy czerwoni sygnałowej z napisami po obu stronach „SRAŻ”. Na dachu pojazdu może być umieszczony świetlny napis „STRAŻ” barwy czerwonej na białym tle. Inną barwę i oznaczenia mogą mieć pojazdy wojskowej straży pożarnej. Karetka sanitarna pogotowia ratunkowego ma barwę białą, kremową lub żółtą z niebieskim pasem wyróżniającym. Karetka reanimacyjna może mieć dodatkowe pasy wyróżniające barwy czerwonej. Wojskowa karetka sanitarna jest oznaczona emblematem czerwonego krzyża na białym tle, umieszczona co najmniej na każdym boku pojazdu, a ponadto może być oznaczona pasem wyróżniającym barwy niebieskiej. Pojazd górniczego pogotowia ratunkowego jest oznaczony pasem wyróżniającym barwy czerwonej. Pojazd policji, z wyjątkiem motocykla, ma barwę niebiesko-granatową albo srebrną nadwozia. Jest oznaczony odpowiednim pasem wyróżniającym oraz napisem „POLICJA” umieszczonym po obu stronach pojazdu. Na dachu pojazdu może być również umieszczony świetlny napis „POLICJA” odpowiedniej barwy. Napis ten może by również umieszczony z przodu i z tyłu pojazdu. Motocykl ma błotniki barwy białej oraz z przodu napis „POLICJA”. W wyjątkowych przypadkach może uczestniczyć w ruchu drogowym pojazd uprzywilejowany Policji bez żadnego oznaczenia.

Pojazd Straży Granicznej – z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony pasem wyróżniającym barwy jasnozielonej oraz napisem „STRAŻ GRANICZNA” tej samej barw, umieszczonym po obu stronach pojazdu. Na dachu pojazdu może być umieszczony świetlny napis „STRAŻ GRANICZNA” barwy jasnozielonej na białym tle. Motocykl ma błotniki barwy jasnozielonej oraz z przodu napis „SG” tej samej barwy.
 
W wyjątkowych sytuacjach może uczestniczyć w ruchu drogowym pojazd uprzywilejowany Policji bez żadnego oznaczenia. Pojazd Sił Zbrojnych z wyjątkiem pojazdu straży pożarnej, karetki pogotowia ratunkowego i motocykla, jest oznaczony pasem wyróżniającym barwy białej i napisami barwy białej, wskazującymi jego przynależność do określonego organu wojskowego. Motocykl ma błotniki barwy białej oraz z przodu odpowiedni napis barwy zielonej lub czarnej, wskazujący na przynależność do określonego organu wojskowego. Pojazd jednostki ratownictwa chemicznego – jest oznaczony pasem wyróżniającym barwy srebrzystej. Pojazd Służby Więziennej – jest oznaczony pasem wyróżniającym barwy granatowej oraz napisami „SW” barwy białej lub granatowej, umieszczonymi po obu stronach pojazdu. .
 
W wyjątkowych sytuacjach może uczestniczyć w ruchu drogowym pojazd uprzywilejowany Policji bez żadnego oznaczenia. Każdy inny pojazd uprzywilejowany niewskazany wyżej, który jest używany na podstawie odrębnego zezwolenia, powinien być oznaczony pasem barwy pomarańczowej.