piątek, 26 października 2012

Pojazd wykonujący roboty lub inne czynności na drodze

Pojazdy uprzywilejowane
Dla pojazdów wykonujących określone roboty lub inne czynności na drodze przepisy nie przewidują specjalnego oznaczenia. Jedynie pojazdy pomocy drogowej muszą się odpowiednio wyróżniać. Powinny mieć kabinę kierowcy lub nadwozie barwy żółtej albo mieć pas wyróżniający tej barwy. Pasami na przemian białymi i czerwonymi powinny być oznaczone też części urządzeń zamontowanych na pojeździe, które wystają poza obrys pojazdu. Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne, powinien wysyłać żółte sygnały blaskowe. Sygnały takie powinien również wysyłać pojazd. Który ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jednakże pojazd ten nie korzysta z żadnego uprzywilejowania w ruchu drogowym. Do pojazdów tego rodzaju zaliczamy pojazd pomocy drogowej i ciągnik balastowy ciągnący przyczepę o szerokości przekraczającej 2,55 m.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz