piątek, 19 października 2012

Pojazdy uprzywilejowane – oznaczenia pojazdów uprzywilejowanych

Pojazdy uprzywilejowane wyróżniają się przede wszystkim samą barwą, barwą niektórych elementów, pasami wyróżniającymi lub napisami oraz stosowanymi sygnałami ostrzegawczymi. Pojazd straży pożarnej ma barwę czerwieni sygnałowej, zaś błotniki i zderzaki białe. Może mieć też barwę khaki. Samochód osobowy operacyjny straży pożarnej jest oznaczony pasem wyróżniającym barwy czerwoni sygnałowej z napisami po obu stronach „SRAŻ”. Na dachu pojazdu może być umieszczony świetlny napis „STRAŻ” barwy czerwonej na białym tle. Inną barwę i oznaczenia mogą mieć pojazdy wojskowej straży pożarnej. Karetka sanitarna pogotowia ratunkowego ma barwę białą, kremową lub żółtą z niebieskim pasem wyróżniającym. Karetka reanimacyjna może mieć dodatkowe pasy wyróżniające barwy czerwonej. Wojskowa karetka sanitarna jest oznaczona emblematem czerwonego krzyża na białym tle, umieszczona co najmniej na każdym boku pojazdu, a ponadto może być oznaczona pasem wyróżniającym barwy niebieskiej. Pojazd górniczego pogotowia ratunkowego jest oznaczony pasem wyróżniającym barwy czerwonej. Pojazd policji, z wyjątkiem motocykla, ma barwę niebiesko-granatową albo srebrną nadwozia. Jest oznaczony odpowiednim pasem wyróżniającym oraz napisem „POLICJA” umieszczonym po obu stronach pojazdu. Na dachu pojazdu może być również umieszczony świetlny napis „POLICJA” odpowiedniej barwy. Napis ten może by również umieszczony z przodu i z tyłu pojazdu. Motocykl ma błotniki barwy białej oraz z przodu napis „POLICJA”. W wyjątkowych przypadkach może uczestniczyć w ruchu drogowym pojazd uprzywilejowany Policji bez żadnego oznaczenia.

Pojazd Straży Granicznej – z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony pasem wyróżniającym barwy jasnozielonej oraz napisem „STRAŻ GRANICZNA” tej samej barw, umieszczonym po obu stronach pojazdu. Na dachu pojazdu może być umieszczony świetlny napis „STRAŻ GRANICZNA” barwy jasnozielonej na białym tle. Motocykl ma błotniki barwy jasnozielonej oraz z przodu napis „SG” tej samej barwy.
 
W wyjątkowych sytuacjach może uczestniczyć w ruchu drogowym pojazd uprzywilejowany Policji bez żadnego oznaczenia. Pojazd Sił Zbrojnych z wyjątkiem pojazdu straży pożarnej, karetki pogotowia ratunkowego i motocykla, jest oznaczony pasem wyróżniającym barwy białej i napisami barwy białej, wskazującymi jego przynależność do określonego organu wojskowego. Motocykl ma błotniki barwy białej oraz z przodu odpowiedni napis barwy zielonej lub czarnej, wskazujący na przynależność do określonego organu wojskowego. Pojazd jednostki ratownictwa chemicznego – jest oznaczony pasem wyróżniającym barwy srebrzystej. Pojazd Służby Więziennej – jest oznaczony pasem wyróżniającym barwy granatowej oraz napisami „SW” barwy białej lub granatowej, umieszczonymi po obu stronach pojazdu. .