poniedziałek, 27 lutego 2012

nowe kursy reedukacyjne

Kierowcy, którzy uzbierają 24 punkty karne, będą od stycznia 2013 kierowani na kursy reedukacyjne, a nie na ponowny egzamin na prawo jazdy. Jeśli jednak po raz kolejny zgromadzą 24 punkty (razem 48 w ciągu 5 lat) pożegnają się z prawem jazdy.
punkty karne

Zgodnie z nowymi przepisami policjant będzie mógł nas jednorazowo ukarać 10 punktami karnymi, bez względu na liczbę i ciężar popełnionych wykroczeń.

poniedziałek, 20 lutego 2012

dodatkowe znaki ze znakami zakazu

Pod znakiem zakazu może być umieszczona tabliczka T-20 wskazująca długość odcinka jezdni, na którym znak obowiązuje, lub T-21, wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

Na znaku lub tabliczce umieszczonej pod znakiem może być zamieszczony napis określający dni lub okres doby. Wówczas oznacza to, że zakaz obowiązuje w określonym dniu lub okresie doby.

wtorek, 14 lutego 2012

okres próbny przez 2 lata

od stycznia 2013 nowego kierowcę czeka dwuletni okres próbny. Podobne rozwiązania funkcjonują już w wielu krajach Europy. Po popełnieniu dwóch wykroczeń kierowca objęty okresem próbnym zostanie skierowany na kurs reedukacyjny, a po popełnieniu 3 lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym (np. jazda pod wpływem alkoholu powyżej 0,5 promila) - straci prawo jazdy.

Dodatkowo Młodzi kierowcy przez osiem miesięcy po uzyskaniu prawa jazdy będą musieli jeździć samochodem oznaczonym "zielonym listkiem" na przedniej i na tylnej szybie. W tym czasie nie wolno im przekraczać prędkości 50 km/h w terenie zabudowanym, 80 km/h poza nim oraz 100 km/h na drodze ekspresowej dwujezdniowej czy autostradzie. Młody kierowca nie będzie mógł, w trakcie okresu próbnego, podejmować pracy zarobkowej jako kierowca.

piątek, 10 lutego 2012

nie będzie już bezterminowego prawa jazdy?

zgodnie z nową ustawą prawa jazdy kategorii AM, A1,A2,A,B1,B,B+E będą ważne przez 15 lat a pozostałe przez 5 lat. od 19 stycznia 2013 będą wydawane dokumenty zgodne z nowym wzorem unijnym. Obecne podlegają wymianie w okresie od 19 stycznia 2028 do 18 stycznia 2033. Niestety za wymianę prawa jazdy na nowe kierowcy zapłacą z własnej kieszeni.

wtorek, 7 lutego 2012

znaki zakazu cd

Trzeci wyjątek wyraża się w tym, że znak zakazu umieszczony pod znakiem    E-17a miejscowość oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem. Dotyczy to najczęściej ograniczenia prędkości        E-17a i B-33 lub wjazdu niektórych pojazdów B-13.


Jeżeli znak zakazu został umieszczony pod znakiem D-42 obszar zabudowany oznacza to, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 koniec obszaru zabudowanego lub E-18a koniec miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

piątek, 3 lutego 2012

uprawnienia na większe motory

Aby uzyskać uprawnienia do prowadzenia dowolnych motocykli (kategoria A), młody kierowca będzie musiał zdobyć prawo jazdy na mniejsze motocykle (A1 lub A2) a następnie po dwuletnim okresie próbnym będzie miał możliwość uzyskania prawa jazdy na większe motocykle (odpowiednio A2 lub A).

Projekt zakłada jednocześnie podniesienie minimalnego wieku niezbędnego do uzyskania bezpośrednio dostąpu do prawa jazdy kategorii A z 18 lat do 24 lat. Nowe przepisy wejdą w życie od stycznia 2013.