wtorek, 7 lutego 2012

znaki zakazu cd

Trzeci wyjątek wyraża się w tym, że znak zakazu umieszczony pod znakiem    E-17a miejscowość oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem. Dotyczy to najczęściej ograniczenia prędkości        E-17a i B-33 lub wjazdu niektórych pojazdów B-13.


Jeżeli znak zakazu został umieszczony pod znakiem D-42 obszar zabudowany oznacza to, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 koniec obszaru zabudowanego lub E-18a koniec miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz