środa, 9 maja 2012

B-14

 
Znak ten oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2 i 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub towary niebezpieczne zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których wymagane jest oznaczenie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

B-14 zakaz wjazdu pojazdów, które mogą skazić wodę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz