czwartek, 17 listopada 2011

ostrzegawcze znaki drogowe A-15, A-32, A-25, A-28, T-2

Do znaków ostrzegających o złym stanie nawierzchni jezdni należą następujące znaki:

A-15 śliska jezdnia – znak ten ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym zawilgoceniem; znak ten nie ostrzega więc o śliskości spowodowanej zjawiskami atmosferycznymi (np. opadami śniegu, gołoledzią, opadami deszczu) lub zanieczyszczeniem jezdni.
A-15
A-32 oszronienie jezdni – znak ten ostrzega o oszronieniu jezdni lub gołoledzi, które mogą występować na jezdni.
A-32
A-25 spadające odłamki skalne – znak ten ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.
A-25
A-28 sypki żwir – znak ten ostrzega, że odcinek drogi pokryty jest żwirem lub grysem, który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów i powodować uszkodzenie innych pojazdów.


A-28
Pod wymienionymi znakami jest umieszczana niekiedy tabliczka T-2 informująca o długości odcinka drogi, na którym występuje określone niebezpieczeństwo.
T-2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz