wtorek, 8 listopada 2011

Egzamin na prawo jazdy- niezbędne opłaty i dokumenty

Zapisanie się na pierwszy egzamin państwowy na prawo jazdy Gdynia wiąże się z przedstawieniem dokumentów przez osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy. Chodzi o wniosek na specjalnym druku (każdy kursant może nabyć taki wniosek w szkole jazdy Gdynia lub na miejscu w ośrodku egzaminowania), dowód uiszczenia opłaty – 134zl wynosi opłata na kategorię B, wyraźną kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm ( przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zaświadczenie o ukończeniu kursu - nasza szkoła jazdy Gdynia wyda nam takie zaświadczenie.
Jak zdobyć upragnione prawo jazdy?

Do wymienionych wyżej dokumentów będziemy musieli mieć ze sobą dowód tożsamości w celu potwierdzenia naszych danych osobowych, jeśli jeszcze go nie posiadamy to możemy wziąć paszport, do paszportu jest wymagane potwierdzenie zameldowania. Może to być książeczka RUM lub potwierdzenie urzędowe. W zależności od ośrodka egzaminowania osoby, które przystępują do egzaminu po raz pierwszy, mają możliwość zdawać obie części egzaminu jednego dnia. Z takim kompletem dokumentów zapiszemy się na egzamin. Po zakończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym oczekujemy na wydanie prawa jazdy. Odbiór dokumentu odbywa się w wydziale komunikacji, pod który podlegamy wg rejonizacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz