czwartek, 27 września 2012

b-13


Znak B-13 

Znak ten oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 i 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których wymagane jest oznaczenie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Wykaz wskazanych materiałów jest dostępny m.in. w Umowie Europejskiej Dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych (ADR)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz