poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Warunki techniczne pojazdu uczestniczące w ruchu drogowym

Zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany i utrzymany, aby korzystanie z niego:
  • Nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.
  • Nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych, 
  • Nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych, 
  • Nie powodowało niszczenia drogi, 
  • Zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetleniu drogi przy jednoczesnym jej obserwowaniu, 
  • Nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych. 
Urządzenia oraz wyposażenie pojazdu, które w szczególności zapewnia bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta cechy identyfikacyjne w postaci numeru VIN, numeru podwozia lub ramy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz