piątek, 1 lutego 2013

Sygnały i polecenia dawane przez uprawnione osoby – kontynuacjaOsoby uprawnione do kierowania ruchem powinny być łatwo rozpoznawalne i widoczne z odpowiedniej odległości, zarówno w dzień jak i w nocy.
Sygnały dawane przez kierującego ruchem są wyrażone za pomocą odpowiedniej postawy i ruchu rąk.

  • Postawa w której kierujący ruchem jest zwrócony bokiem do nadjeżdżających pojazdów (rysunek poniżej), oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą, a dla pieszych zezwolenie na wejście na jezdnię. Sygnał ten jest odpowiednikiem  świetlnego sygnału zielonego.
  • Postawa, w której kierujący ruchem jest zwrócony przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów (rysunek poniżej), oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych zakaz wejścia na jezdnię. Sygnał ten jest odpowiednik świetlnego sygnału czerwonego.  • Podniesienie ręki przez osobę kierującą ruchem (rys. poniżej) będzie oznaczało, że za chwile nastąpi zmiana dotychczas nadawanego sygnału. Dla uczestników ruchu dla których ruch był zamknięty, oznacza to, że za chwilę będzie nadawany sygnał zezwalający na wjazd lub wejście, a dla uczestników ruchu, dla których ruch był otwarty, oznacza to, że za chwilę będzie nadawany sygnał zakazujący wjazdu lub wejścia (odpowiednik żółtego sygnały świetlnego).  • Zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem oznacza ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów (rys. poniżej).
  • Osoba kierująca ruchem może dawać również sygnał dźwiękowy gwizdkiem, aby ostrzec uczestników ruchu o niebezpieczeństwie lub zwrócić ich uwagę na dawane przez siebie polecenia i sygnały.

Inne osoby uprawnione do kierowania ruchem dają sygnały w sposób przedstawiony wyżej, chociaż ze względu na okoliczności mogą ograniczyć swoje funkcje do wskazania sposobu przejazdu przez określony odcinek drogi np. sytuacji robót drogowych.

W warunkach dostatecznej widoczności nakaz zatrzymania pojazdu  wyraża sygnał uprawnionej osoby, dany ręką lub tarczą do zatrzymywania pojazdów wyciągniętą w kierunku nadjeżdżającego pojazdu.

Osoba nieumundurowana może dać taki sygnał tylko tarczą. W warunkach niedostatecznej widoczności, zarówno osoba umundurowana jak i nieumundurowana daje taki sygnał tarczą do zatrzymywania ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym albo latarką ze światłem czerwonym, poruszaną z góry na dół.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz