czwartek, 15 grudnia 2011

ostrzegawcze znaki drogowe A19, A26, A18a, A18b

Poza uwarunkowaniami związanymi bezpośrednio z drogą, kierujący pojazdem w czasie jazdy powinien uwzględnić również okoliczności , które występują poza drogą i mogą powodować określone zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza gdy występuje nagle.

A-19

A-26
Do znaków ostrzegających o występowaniu takich okoliczności należą następujące znaki:

A-19 boczny wiatr, który ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
A-26 lotnisko, który ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.

A-18a

A-18b
O możliwości pojawienia się zwierząt na drodze ostrzegają następujące znaki:

A-18a zwierzęta gospodarskie
A-18b zwierzęta dzikie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz